Onsdag

Klagesaker har vi ikke mange av. De fleste vi får er på legevakt og dreier seg oftest om at pasienten ikke har fått det de forventet på legevakt. Til morgen jobbet jeg med en som går på både fastlege og legevakt. Det er vanskelig når det er psykiatri i bildet, men ikke minst viktig å gjøre det skikkelig. Dessverre har det tatt alt for lang tid å svare. Heter det tidsklemme??

Psykisk helsetjeneste har avdelingemøter hver onsdag morgen. Jeg møter der hver annen onsdag for å diskutere problemer og situasjoner. Det går mye på hvordan man skal gjøre ting og takle vanskelige situasjoner. Jeg prøver å delta så godt jeg kan, men her er det faglig svært dyktige folk som har lang erfaring så jeg oppfatter meg i høy grad bare som en diskusjonspartner!

Miljørettet helsevern. Dvs et møte om muligheten for helsefarer ved nedbrytning av kobber og zink fra en gammel kobbergruve. Viktig med samarbeid med lokale krefter, men vanskelig å vurdere hvor stor helsefaren er! Vi har målt tungmetaller i sopp og bær og finner ikke noe særlig mer der enn andre steder. Hva er farene da ved nedbrytningen av berghallene. Jeg må følge opp med SFT og lage en politisk sak hvor vi konkluderer

Psykiatrisk pasient måtte jeg diskutere med leder av Psykisk helsetjeneste og en sykepleier etterpå. En vanskelig sak hvor vi føler at 2. linjetjenesten kjører over oss…

Rusplan nå til sist. Jeg er prosjektleder for rullering av ruspolitisk handlingsplan. Kan visst bruke noen sider bare på synspunkter på forholdet mellom fag og politikk, men jeg skal nøye meg her med å si at det er så hyggelig å jobbe med flinke fagfolk (=damer) med godt humør. Jeg går hjem idag med lett parfymelukt på halsen etter en morsom klem fra en av deltakerne. Det er sunt å ikke ta seg sjøl høytydelig!