Mandag

Jeg sitter å svetter over pc’n. Sola står rett på vinduene og sjøl om de er oppe er det midtsommertemperatur. Jeg klager ikke altså!! Nydelig med sommer! (i april…) Dagen startet med to raske befaringsrapporter for jeg dro ut på ny befaring på en barnehage og en skole. Det er hyggelig å komme ut til folk å se hvordan de har det. Hvert sted vi kommer har ønske om å få pålegg eller få påpekt forhold som må rettes. Jeg må holde tunga rett i munnen og være streng på hva som ligger inn under miljørettet helsevern og hva som ikke gjør; for få dusjer i garderobene mener jeg er miljørettet helsevern, at dusjene er upraktiske, enkle og trenger vedlikehold mener jeg ikke er det. At det er tungvint å holde reint, ser gammelt og slitt ut mener jeg ikke er miljørettet helsevern. At gulvet er sprukket og hullete mener jeg er det.

Brukte en god del tid på å gå gjennom den gamle godkjenningssaken og lese gjennom Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager og kikke i Veilederen. Ikke tale om at jeg klarer å gjøre det så grundig som veilederen anbefaler. Jeg legger meg på en helthetlig linje med syn for de store tingene. Jeg er fremdeles usikker på hvor mye helsefare det skal være før jeg sier at et klasserom eller skolelokaler ikke kan godkjennes. Det vi kan dokumentere av helseproblemer er nesten bare dårlig ventilasjon, fuktighet/sopp/støv og evt ting som kan forårsake ulykker.

Mulig jeg er streng og at veldig mye kan legges i hva som kan være et helseproblem, men jeg mener det er minst like viktig å se på helheten, det psykososiale miljøet som vi helsepersoner nesten aldri kan gjøre mye med på skolene. Det er nok rektors ansvar og vi får bidra med råd og innspill så godt vi kan! 

Samtale med leder av Friskliv prosjektet på slutten av dagen. Flott jobb i dette været..hun er flink og får folk til å møte.

Til slutt litt kort foreberdelse til kommunens infoavis til innbyggerne som kommer ut 4 ganger i året. Jeg er heldig og får litt spalteplass der ganske ofte og det vil jeg gjerne bruke!

…Også var’e vakt i dag også da!