Fredag

Nå er’e helg! Nå har jeg nettopp avsluttet å skrivingen på en høringsuttalelse på "Wisløffutvalgets" rapport: NOU 2005:3. Litt svett i henda for jeg fikk kort varsel. Jeg lukket meg inne på kontoret, satte på feit bluesmusikk og glemte alt rundt meg.. Feeerdig!

Jeg kom rett fra legevakt til morgen idag. Sov mesteparten av natta, så det er går greit.. Litt varm te til ett par brev før jeg stablet meg på beina for å møte rektor, vaktmester, verneombud og en fra teknisk etat for å se på en skole. Miljørettet helsevern. Gruet meg litt for det for skolen er ikke i så god stand, det er press på å at det må bygges ny, det er trangt der og dårlig ventilasjon. Dette er vel en kjent situasjon: Presset på at det må gjøres færrest mulig tiltak…ihvertfall billige! Ønsket om store dyre utbedring, helst ny skole står sterkt på andre siden!  Jeg må holde tunga rett i munnen å se på hygieneforholdene og det som ligger til miljørettet helsevern. Dessuten må jeg kunne dokumentere hvorfor jeg velger som jeg gjør…der er det ikke mye hjelp å få i fagmiljøet! Min oppgaver er uansett å tenke på elevenes helse..men ikke uten å skjelne til kostnader. Ifølge tidligere vurderinger og konsekvensutredninger må det være et realistisk forhold mellom utgifter og fare for helsefarer. Sist gang jeg var på denne skolen kom jeg i lokalradioen og måtte forsvare mitt standpunkt. jeg får bare forberede meg godt!

Det blei dårlig med lunsj, men jeg fikk litt mat i møte med KS for å forberede høringsuttalelsen om Wisløffutvalgets innstilling. Det blei noen fine diskusjoner med folk fra andre kommuner!

Innom prosjektleder for legevaktsarbeidet og avklarte saksframlegget til politisk, en telefon så rett på høringsuttalelsen.

hmmm jeg kikket bakover på disse to ukene med blogging. Det var ikke mye like dager!! Jeg liker meg her…