Mandag

Nydelig vårvær! Jeg var på plass kl 0700 for å få gjort papirarbeid på morran. Det er så rolig før kl 0800 så da får jeg gjort litt. Skrev dagmulkt til Gamle banken bingo og besvarte samtidig Sosial- og helsedirektoratet på spørsmål om hvordan det har gått med gjennomføringen av den nye Røykeloven. Konklusjonenen er vel at det har gått svært enkelt her i kommunen.

Hele formiddagen har jeg vært på befaring på Skotselv skole, SFO og barnehagen. Jeg har kun tatt fatt i det som var kommentert ved forrige befaring. Dette gjør jeg for å slippe litt lettere og at det skal gå litt fortere. På Skotselv skal de få nytt ventilasjonsanlegg i deler av skolen så der blir det nok bra…men det er trangt der for enkelte klassetrinn. Jeg anbefaler nok at det blir mer permanent godkjenning denne gangen…bortsett fra SFO som fremdeles er svært trangbodd. Men jeg synes det er flinke til å følge det opp! Solbakken barnehage er det lite å si på sett fra Miljørettet helsevern side..

Det blei en kort lunsj, touchet kontorstolen for å svare på noen telefoner og epost før jeg pilte ivei til Hokksundhallen for å snakke med Frisklivslederen. El bilen funka ikke! Stress for å få låne en bil…

Avslutter dagen med rapportskriving fra befaringene for det er stille igjen etter kl 1500!

Lurer på om jeg får pannekaker til middag idag…hadet!