Torsdag

Denne dagen ble 3 delt

Torsdag er fengselsdag, hvor jeg er fengselslege 3-4 timer på Hassel fengsel som ligger i Skotselv 1,2 mil nord for Hokksund. Hassel er et kontraktsfengsel, eller åpen anstalt. Det er stort sett rusmisbrukere som sitter der. Det er gårdsdrift og obligatorisk trening for alle. Nesten alle har svært godt av å være der!En strålende flink sykepleier holder helsetjenesten sammen. Er det ikke ofte sånn? Ingen store utfordringer på fengselet idag …før..

Psykiatrisk sykepleier ringte og fortalte at ruskonsulenten var død! Jeg tar vanligvis ikke mobilen under konsultasjoner men psyk sykepleier har prioritet. Jeg får vanskelig med å holde maska overfor de innsatte som fremdeles har de samme problemene… Død!! Jeg snakket med han i går blid og lykkelig! Han blei bare litt over 49 år…som meg sjøl.. Det får tankene på flukt.

Tredje delen av arbeid med kriseteam. Vi skal etablere et kriseteam i kommunen. I mange år har vi hatt en Plan forkrise og sorgberedskap hvor fastlegene og legevakta har vært krumtapp i arbeidet med kriser. Herfra er de kommunale tjenestene aktivert hvis det har vært nødvendig. Det har det noen flere ganger i året og vi har fått kritikk fra AMK og Politiet over at vi kke har et kriseteam. Det er ikke presset derfra men fra ansatte som ønsker strukturen og gjerne vil jobbe der. Jeg skal jobbe sammen med vår nyansatte psykolog med å etablere et nytt kriseteam. Spennende og morsomt arbeid. Spesielt med psykologen som er ung, kreativ, positiv og visst klarer å takle greit å samarbeide med meg som mye eldre lege..

En trist dag…..
Jeg kommer til å savne ruskonsulenter som raus og engasjert med den irriterende sneipen i munnen og mobilen til øret for å snakke med klienter i alle sammenhenger. Jeg kommer til å minnes han med respekt…..